Vejledning

Som kursist på Slagelse Sprogcenter møder du en vejleder første gang, når du kommer til visitation. Visitation er en samtale, som finder sted, før du starter på Sprogcentret. Under samtalen spørger vejlederen dig bl.a. om dit skoleforløb fra dit hjemland og på baggrund af forskellige små test, finder vejlederen ud af hvilken Danskuddannelse og hvilket modul, der passer til dit niveau.

Når du er startet med undervisningen, kan du tale med vejlederen om, hvordan du bedst muligt gennemfører uddannelsen. Det er også vejlederen, der har kontakt med din sagsbehandler i kommunen, hvis du fx skal holde pause i en periode eller skifte hold.

Slagelse Sprogcenter har også en specialvejleder, som du kan kontakte, hvis du har særlige vanskeligheder eller behov.

Vejledere til Danskuddannelser

 

  • Specialvejledning og DU1-3
    Vejleder Jonna Susanne Van den Hoed 
    E-mail: josuh@slagelse.dk   

                      

  • Danskuddannelse 1-3 og Dansk Digital
    Vejleder Mads Jakob Kirkebæk
    E-mail: madjk@slagelse.dk