SSC Flex

Et fleksibelt danskforløb for kursister, som hverken kan deltage på dag- eller aftenhold

Hvad er SSC Flex?

SSC Flex er et kombineret online- og fremmødetilbud, som strukturerer og understøtter dit danskuddannelsesforløb. Tilbuddet indeholder:

  • mulighed for fremmøde hver lørdag kl. 9-13. Her kan du mødes med din underviser, hente nye materialer og indgå i interaktion med andre kursister
  • mulighed for 5 målrettede online-lektioner pr. modul med din lærer og evt. andre kursister på samme niveau. Møderne kan lægges på tidspunkter, hvor du har tid inden for sprogcentrets normale åbningstid
  • en struktureret plan for gennemførelse af dit modul samt undervisningsmaterialer (fysiske og online), der understøtter din gennemførelse og læring
  • adgang til vores læringsplatform Classroom og Google Meet
  • løbende kontakt med din lærer, som vil være den samme online og om lørdagen
  • modultest om lørdagen

For hvem?

SSC tilbyder danskundervisning som et fleksibelt forløb til dig, som ikke har mulighed for, eller tid til, at deltage i den ordinære fremmødeundervisning.

Deltagelse i undervisningen om lørdagen er et tilbud, men vi anbefaler, at du deltager mindst en gang om måneden for at sikre din progression og din kontakt med din lærer.

Tilbuddet henvender sig til DU2- og DU3-kursister, der har erfaring med selvstudie og er i stand til at arbejde selvstændigt. I særlige tilfælde kan optagelse på modul 1 komme på tale, men vi anbefaler, at du har bestået det første modul.

Det er nødvendigt, at du har en computer og adgang til stabilt internet samt formår at navigere på en computer både offline og online.

Tilmelding

Kontakt os for tilmelding.

Undervisningen er gratis.