Danskuddannelse 3

Hvem

Danskuddannelse 3 er for dig, der har en mellemlang eller lang skole- eller uddannelsesbaggrund. Du har sikkert også lært et eller flere fremmedsprog.

Undervisning

Karakteristisk for Danskuddannelse 3 er hurtig progression, dvs. at tempoet er højt i undervisningen, og du skal forvente en del hjemmearbejde.
Du lærer både mundtligt og skriftligt dansk, og du lærer at udtrykke dig nuanceret, så du kan argumentere for dine personlige holdninger.

Opbygning

Danskuddannelse 3 består af 6 moduler. Efter modul 1-4 er der en modultest , som du skal bestå for at rykke videre til næste modul.

Modul 5 afsluttes med prøve i Dansk 3 og modul 6 afsluttes med Studieprøven.

Tidspunkt

På Slagelse Sprogcenter kan du få undervisning på Danskuddannelse 3 dag eller aften.

Tilmelding

Uddannelsesmodel

Siden er sidst opdateret 3. februar 2021