Dansk Digital

DANSK DIGITAL er et fleksibelt online tilbud til dig, der ønsker at tage en Danskuddannelse 3, hvor og hvornår det passer dig bedst. Samtidig kan du deltage i undervisning én gang om ugen, hvor der er særligt fokus på mundtlig kommunikation.

Som studerende vil du modtage:
- online lektioner som du kan lave når du har tid
- skriftlig feedback på dine afleverede opgaver
- tilbud om mundtlig træning via Teams/Meet med frivilligt fremmøde én aften ugentligt (17-19:30)

Din lærer vil følge dig tæt, og vil give dig feedback på dine opgaver samt afholde en ugentlig webkonference, så dine mundtlige kompetencer og din udtale trænes.

Vi tilbyder også vores onlinekursister at deltage i en åben studiecafé med fokus på mundtlig kommunikation. Studiecaféen holder åbent én aften ugentligt, og der er altid en lærer til stede.

Modultest og afsluttende prøve foregår på det sprogcenter, hvor du er tilmeldt uddannelse.

DANSK-DIGITAL tilbyder alle moduler på Danskuddannelse 3 - også Prøve i Dansk 3 (modul 5).

Du skal forvente en estimeret studietid på minimum 6 timer om ugen. For at kunne deltage kræves det, at du har en PC, headset og en stabil internetforbindelse. Vær opmærksom på at tilbuddet kræver aktiv deltagelse. Hvis du ikke er aktiv i to uger, udmeldes du af tilbuddet.

Tilmelding til DANSK-DIGITAL foregår ligesom tilmelding til fysisk undervisning

Siden er sidst opdateret 10. august 2023