Tilmelding

Sådan tilmelder du dig danskuddannelserne

Hvem

Danskuddannelserne er for voksne udlændinge over 18 år, der har opholdstilladelse i Danmark og er tilmeldt Folkeregistret (CPR-nr.).

Unge udlændinge under 18 år kan deltage i en danskuddannelse, når det ikke er rimeligt eller muligt at henvise til et andet relevant undervisningstilbud.

Grønlændere og færinger, som bor i Danmark og har mangelfulde danskkundskaber, kan også deltage i undervisningen. Det samme gælder hjemvendte udlandsdanskere og deres børn over 18 år, hvis de ikke taler dansk.

Særlig information til ukrainske flygtninge finder du på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Sådan tilmelder du dig

Bor du i Slagelse Kommune, skal du kontakte Jobcenter Slagelse og bede om en henvisning til Danskuddannelse. Når vi har modtaget henvisningen, bliver du indkaldt til en visitationssamtale med en vejleder. Herefter bliver du holdsat.

Du kan også ringe til os eller møde personligt op på sprogcentret med det brev om mulighed for danskundervisning, som du har fået tilsendt af Jobcenter Slagelse. Så finder vi en tid til en visitationssamtale til dig. Du skal huske gyldig legitimation.

Bor du uden for Slagelse Kommune og ønsker at gå til danskundervisning på Slagelse Sprogcenter, skal du kontakte os.

Fremmøde

Når du går på en Danskuddannelse, er det vigtigt, at du følger undervisningen, så du kan bestå modultest og senere afgangsprøven. 

Hvert modul har en bestemt læringstid, og du skal senest til modultest, når læringstiden slutter - også selvom du har været fraværende undervejs i forløbet. 

Hvis du skal meldes ud af sprogcentret, fordi du fx skal starte arbejde eller flytte til en anden kommune, er det vigtigt, at du giver kontoret besked med det samme.

Har du mere end 2 ugers sammenhængende fravær, bliver du meldt ud af sprogcentret.