Studieprøve

Hvad

Studieprøven angiver det højeste niveau inden for Udlændinge- og Integrationsministeriets statskontrollerede afgangsprøver og svarer til det afsluttende niveau på Danskuddannelse 3 modul 6.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation. Der gives en karakter for hver af de tre dele.


Prøven er det dansksproglige adgangsgrundlag ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse (universitetsniveau).

Tidspunkt

Prøven afholdes to gange om året, - i juni og i november, og tilmeldingsfristen er ca. ti uger før prøven - i begyndelsen af marts og begyndelsen af september. 

 

Tilmelding

Ikke alle sprogcentre har tilladelse til at afholde Studieprøven. Slagelse Sprogcenter tilbyder undervisning på niveauet og hjælper med tilmelding til selve prøven på et af de sprogcentre, som afholder denne.

Pris

Studieprøven er gratis for kursister tilmeldt undervisning på afsluttende niveau på Slagelse Sprogcenter. Selvstuderende skal betale et gebyr ved prøvetilmelding.  
Siden er sidst opdateret 21. december 2022