Prøve i Dansk 1-3

Tidspunkt

De statskontrollerede prøver, som afslutter de officielle danskuddannelser, afholdes to gange om året - i juni og i december.

Indhold

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og indeholder fire delprøver. Du får en karakter for hver delprøve:

  • Læseforståelse

  • Skriftlig fremstilling

  • Lytteforståelse

  • Mundtlig kommunikation

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er ca. ti uger før prøven - i begyndelsen af marts og begyndelsen af september. Det er din lærer, der tilmelder dig.

På Slagelse Sprogcenter kan du gå til Prøve i Dansk 1, 2 eller 3. Når du tilmelder dig, har du mulighed for at angive, om du ønsker at benytte pc til Prøve i Dansk 2 og/eller Prøve i Dansk 3.

Pris

Afgangsprøven er gratis, hvis du er tilmeldt undervisning på afsluttende niveau på Slagelse Sprogcenter. Selvstuderende skal betale et gebyr ved prøvetilmelding.

Formål

Du kan bruge prøven til at søge om optagelse på en uddannelse, søge om permanent opholdstilladelse eller dansk indfødsret.

Prøveopgaver

Som selvstuderende modtager du et prøvesæt ved tilmelding, som du kan orientere dig i.

Siden er sidst opdateret 3. marts 2023