Prøve i Dansk 1-3

Tidspunkt

De statskontrollerede prøver, som afslutter de officielle danskuddannelser, afholdes to gange om året - i juni og i december.

Indhold

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og indeholder fire delprøver. Du får en karakter for hver delprøve:

  • Læseforståelse

  • Skriftlig fremstilling

  • Lytteforståelse

  • Mundtlig kommunikation

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er ca. ti uger før prøven - i begyndelsen af marts og begyndelsen af september. Det er din lærer, der tilmelder dig.

På Slagelse Sprogcenter kan du gå til Prøve i Dansk 1, 2 eller 3.

Pris

Afgangsprøven er gratis, hvis du er tilmeldt undervisning på afsluttende niveau på Slagelse Sprogcenter. Selvstuderende skal betale et gebyr ved prøvetilmelding.

Formål

Du kan bruge prøven til at søge om optagelse på en uddannelse, søge om permanent opholdstilladelse eller dansk indfødsret.

Prøveopgaver

Herunder kan du se eksempler på skriftlige opgaver fra Prøve i Dansk 1-3 fra maj/juni 2011:

Prøve i Dansk 1

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 3

Siden er sidst opdateret 31. juli 2021