Medborgerskabsprøven

Hvis du ansøger om permanent opholdstilladelse

Hvad

Hvis du ansøger om permanent opholdstilladelse, skal du udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået Medborgerskabsprøven.

Hvornår

Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året - i juni og november.

Prøven afholdes næste gang:

  • Onsdag den 27. november 2019 kl. 11
    Frist for tilmelding: senest den 23. oktober 2019 

 

Læs mere om Indfødsretsprøven og hent lærematerialet til Indfødsretsprøven på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på følgende måder:

  • Mød op: Kom ind til os i kontorets åbningstid.

 

Betaling

Du betaler dit prøvegebyr via dette link: Betaling

Prisen for at gå til prøven er 783 kr. i 2019.


Til prøven skal du medbringe legitimation med foto (fx dansk opholdskort, fremmedpas, konventionspas, eller pas eller identitetskort med foto fra et EU-medlemsland).

Siden er sidst opdateret 29. juli 2019