UV-miljøvurdering

Et godt undervisningsklima er vigtigt i forhold til indlæring. Hvert 3. år laver vi på Slagelse Sprogcenter en brugerundersøgelse af både det fysiske, psykiske samt det æstetiske læringsmiljø. Undersøgelsen følges op af en handleplan, således at vi løbende sikrer de bedst mulige rammer for vores kursister.

Den seneste undervisningsmiljøvurdering for Slagelse Sprogcenter er fra 2018. Herunder kan du se sammenfatningen samt de samlede besvarelser:

 I 2021 gennemførte vi en brugertilfredshedsundersøgelse som erstatning for undervisningsmiljøvurderingen, idet vi ønskede at dykke ned i kursisternes trivsel og deres viden om, og holdninger til, uddannelsesplaner, undervisningen, IT i undervisningen og online-undervisning. Herunder kan du se resultatet af undersøgelsen:

Næste undervisningsmiljøvurdering kommer i 2024.

Siden er sidst opdateret 29. marts 2023