Selvforsørgere

Dit opholdsgrundlag afgør, hvilke regler der gælder for dig. Der skelnes mellem om du er selvforsørgende eller indgår i et integrationsprogram. Det er vigtigt for dig at vide, hvilke konsekvenser det har for din ret til danskuddannelse.

Som selvforsørgende (S-kursist) er du i Danmark:

  • for at arbejde eller studere, eller
  • som medfølgende ægtefælle, eller
  • som familiesammenført efter EU-reglerne, eller
  • som au-pair

Danskuddannelsesret

Du har ret til danskundervisning i op til 42 måneder svarende til 3 ½ år inden for en 5-årig uddannelsesperiode.

Mere information

Du kan læse mere om reglerne for danskuddannelse i vores brochure:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på Slagelse Sprogcenter:

Telefon: 58 57 55 30

Mail: sprogcenter@slagelse.dk

Siden er sidst opdateret 14. februar 2019