Ledige stillinger

Alle ledige stillinger opslås på Slagelse Kommunes hjemmeside slagelse.dk.

Underviser til Slagelse Sprogcenter

Slagelse Sprogcenter har med kort varsel brug for 1-2 tidsbegrænsede ansættelser.

Baggrunden er, at vi forventer en større tilgang af kursister som konsekvens af flygtningestrømmen fra Ukraine, og derfor søger vi undervisere, der kan tiltræde efterhånden som behovet udvikler sig.

Vi søger undervisere til både dag- og aftenundervisning inden for danskuddannelsesområder. Derudover er vi særligt interesserede i ansøgere med kompetencer inden for FVU og OBU.

I første omgang vil der være tale om tidsbegrænsede ansættelser, det kan være deltid eller fuldtid. Ved fortsat stigende aktivitet kan der også være tale om fastansættelser.

Undervisningen ligger både i dag- og aftentimer, muligvis i fremtiden også lørdag. Der kan også blive tale om undervisning ude på virksomheder i lokalområdet. Du skal være indstillet på at arbejde 1-2 aftener om ugen. Rammerne for arbejdstiden aftales individuelt.

Om Slagelse Sprogcenter

Slagelse Sprogcenter er en selvstændig, decentral kommunal institution, der refererer til arbejdsmarkedschefen i Center for Arbejdsmarked og Integration. Sprogcentret er centralt beliggende nær Slagelse Station. Pt. har sprogcentret 21 medarbejdere og 270 DU-kursister fra ca. 60 nationaliteter.

Sprogcentrets kerneopgave er Danskuddannelse 1-3, hvor vi underviser voksne udlændinge fleksibelt og målrettet. Undervisningen foregår i sprogcentrets lokaler centralt i Slagelse og er primært tilrettelagt som fremmødeundervisning, men vi har også et fuldt onlinetilbud til DU3 kursister; Dansk Digital. Derudover har vi studiecafe, FVU-start, -dansk og -matematik og Ordblindeundervisning.

Vi integrerer undervisning med beskæftigelse og uddannelse, og i et erhvervsrettet perspektiv uddanner vi kursisterne til medborgere i det digitale samfund. Vi underviser også i forskellige tilbud i et tæt samarbejde med det lokale Jobcenter.

Vores pædagogiske profil bygger på relationsarbejde og klasserumsledelse med henblik på at opnå trygge læringsfællesskaber. Vi arbejder med evaluering og skaber den røde tråd for kursisten ved bl.a. at benytte uddannelsesplaner og periodeplaner.

Vi forventer, at du

  • har en relevant uddannelse enten som lærer med sprog som linjefag  eller som bachelor i et sprogfag
  • er enten tilmeldt eller har afsluttet uddannelsen ”Underviser i Dansk som Andetsprog for voksne”
  • kan samarbejde under en høj grad af selvledelse
  • kan samarbejde bredt og prioriterer vidensdeling
  • er nysgerrig og udnytter potentialet for læring
  • har it som en integreret del af din undervisning
  • er udadvendt, har lyst til aktivt at udvikle og går positivt til opgaveløsningen 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingerne aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Forstander Line Cramer tlf. 2032 9042 eller souschef Martin Krabbe Trolle tlf. 2963 8624. 

Ansøgningsfrist mandag d. 23. maj kl. 12.00.

OBS: Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 16. juni 2022 

Ansøgning sendes online via stillingsopslaget her (nyt vindue) 

 

Via nedenstående link har du også mulighed for at abonnere på stillingskategorier i Slagelse Kommune, du er interesseret i.

Fenja og Mads fortæller om at arbejde på Slagelse Sprogcenter: