Gratis danskuddannelse

Som borger i Slagelse Kommune har du ret til gratis Danskuddannelse. Du skal henvende dig til Slagelse Sprogcenter, hvis du ønsker at gå til gratis danskundervisning. Hvis du ikke henvender dig, kan du miste din ret til gratis Danskuddannelse.

Du har ret til gratis Danskuddannelse dine første fem år i Danmark.

Free Danish Education

You have a right to free Danish Education when you live in Slagelse. Please contact Slagelse Sprogcenter if you want to learn Danish free of charge.

If you do not contact Slagelse Sprogcenter, you may lose your right to free Danish Education.

You have a right to free Danish Education for five years from your first arrival in Denmark.

Kontakt os på telefon, mail eller kom ind på kontoret / Contact us via telephone, mail or come by the office:

Tel: 5857 5530

Mail: sprogcenter@slagelse.dk

Adresse: Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse

Siden er sidst opdateret 6. maj 2022