Online-dansk

Der kommer ny viden ud af computeren

For Annette Huysman (foto), der er medejer af firmaet Renskib.dk, er Slagelse Sprogcenters online-undervisning et spændende og givende tilbud, mens Corona-situationen har lukket ned for hendes traditionelle undervisning på Sprogcentret.

Hjemme hos Annette Huysman er der gang i computeren. Hun er i gang med fjernundervisning, hvilket betyder, at hun er online med lærer og medkursister på det danskmodul, hun følger på Slagelse Sprogcenter. Hun er glad for det nye tilbud og den nye undervisningsform, der er blevet aktuelt efter Slagelse Sprogcenter har måttet lukke ned for al fysisk fremmøde.

Stort udbytte

- Selvfølgelig er den sociale kontakt ikke den samme, men læringen fungerer fint. Der er en meget fin kommunikation til læreren og de andre på holdet, så jeg føler virkelig, at jeg får et stort udbytte af undervisningen. Vi har en plan for, hvornår vi skal gå online for at deltage i undervisningen. Vi er i visuel kontakt med hinanden, kan diskutere og stille spørgsmål. Og så kan vi repetere f.eks. lytte- og skriveøvelser, siger Annette Huysman.

Hun kom til Danmark fra Holland i 2018 og har siden fulgt danskundervisningen på Sprogcentret. Til dagligt i Renskib.dk har hun meget kontakt med firmaets kunder og leverandører. Derfor vil hun gerne have både de mundtlige og skriftlige danskkundskaber i orden.

Hurtigt på plads

- Onlinetilbuddet er et rigtig godt alternativ til den traditionelle undervisning. Jeg er glad for det samspil, der er mellem os kursister, hvor vi hjælper og støtter hinanden trods vores fysiske adskillelse, nikker Annette Huysman.

På Slagelse Sprogcenter er forstander Line Cramer glad for, at onlinetilbuddet har kunnet etableres så hurtigt og i så vidt et omfang. For også på Sprogcentret har man lige skullet omstille sig til de nye tider, hvor alt foregår på distancen.

-  Vi har længe udbudt fjernundervisning, så kursister, der f.eks. ikke har haft mulighed for at møde op, kan følge undervisning. Men i forbindelse med nedlukningen i marts blev det aktuelt at vurdere, om denne undervisningsform kunne udbredes og anvendes i mere udstrakt grad, fortæller forstander på Slagelse Sprogcenter Line Cramer.

Ny praksis

I praksis får kursisterne via deres computer adgang til et læringsrum, hvor de kan følge undervisningen på video og således være i kontakt med både lærer og medkursister. Her er også undervisningsmaterialer og opgaver, som kursisterne kan løse individuelt eller sammen.

- I de sproglige øvelser er der fokus på udtale og formulering, og der er online-undervisningen jo meget velegnet. Den har nogle muligheder i sig, som vi skal arbejde mere med i forhold til særlige målgrupper, der har særlige behov. Det kunne være til virksomheder eller folk, der er i arbejde, påpeger Line Cramer, der er sikker på, at undervisningsformen har en fremtid foran sig - også efter Corona-krisen er overstået.

Fakta

Slagelse Sprogcenter tilbyder undervisning i dansk og dansk kultur og samfundsforhold, som giver kursisterne et sprog og viden om Danmark, som er en stor støtte, når man skal lære et nyt land at kende. Sprogcentrets kurser kan følges i dagtimerne, om aftenen eller online.

Slagelse Sprogcenter har mulighed for at skræddersy fleksibel undervisning til virksomhedernes og medarbejdernes specifikke behov – f.eks. med fokus på branchespecifikke fagudtryk.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

Forstander Line Cramer
E-mail: matro@slagelse.dk
Direkte tlf.: 58 57 55 35
Mobil: 29 63 86 24