Omid Sofizadeh

Læs om Omid, der både har haft succes med at lære sprog og være på arbejdsmarkedet. Omid Sofizadeh har fast fuldtidsarbejde på Danapak Flexibles og en nyligt bestået Prøve i Dansk 3 fra Slagelse Sprogcenter.

Kollegerne er det vigtigste

Omid arbejder hos Danapak Flexibles. Her arbejder han udelukkende sammen med andre danskere, og det mener han, er det allervigtigste i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Han er særligt glad for sine kolleger, der alle er gode folk, og det har stor betydning for den arbejdsglæde, han oplever hver dag. Ledelsen har han ikke så meget kontakt med, idet teamet han arbejder i, arbejder meget selvstændigt. Han har dog en kontaktperson i administrationen, Birthe Nielsen, som han har en del med at gøre, og de har et udmærket forhold, ifølge Omid.

Fastansat

I ca. to år og fire måneder har han været ansat i virksomheden. De første to år var han IGU-elev, og efter to år fik han en midlertidig ansættelse på tre måneder. I dag er han så ansat på helt normale vilkår. Omid arbejder i affaldsafdelingen, hvor der er mange forskellige arbejdsopgaver, og det bliver aldrig kedeligt, fordi der ikke er to dage, der er ens.

Det var svært at finde et job

Efter Omids mening er det næsten umuligt for en flygtning, der er relativt nyankommet, at finde et rigtigt job, så han er meget glad for den hjælp, han har fået af Jobcentret. Før han begyndte på Danapak Flexibles, var han i et løntilskudsjob på en restaurant i seks måneder, og efter løntilskudsstillingen mente hans daværende sagsbehandler, at nu skulle han ud og have et rigtigt job.

Alting var svært på det nye job

Da Omid begyndte på sit nye arbejde, var alt svært, alt var nyt, og særligt var sproget en barriere. De sproglige udfordringer gjorde også, at han var meget genert, ikke asocial, som Omid præciserer i et bestemt toneleje. Alle andre, undtagen en enkelt anden udlænding, var danskere, og følelsen af at være udenfor tog hårdt på arbejdsglæden. Det var altså ikke arbejdsopgaverne som sådan, der var svære, men det at kommunikere med de øvrige medarbejdere var problematisk.

Skole og arbejde hænger sammen

”Man kan ikke lære dansk ved kun at gå i skole, eller kun ved at gå på arbejde. Jeg synes, det hænger sammen” siger Omid. I skolen kan man lære grammatik og at læse og skrive, men det kan man ikke rigtig bruge til så meget på arbejdet, fordi på arbejdet er det ikke så vigtigt, at man taler grammatisk korrekt, fordi det gør danskerne heller ikke. Så efter Omids mening er ”gadesproget” noget forskelligt fra det, man lærer i danskundervisningen.

Dansk er meget svært at lære

”Alle andre på mit hold var lige som mig, så det var ikke så hårdt at begynde på sprogskolen, da jeg havde fået opholdstilladelse. Lærerne arbejder hårdt for, at kursisterne skal lære dansk, og de kunne godt forstå mig, men det var ikke det samme uden for skolen. Uden for skolen kunne ingen forstå, hvad jeg sagde. Det bedste ved at gå på sprogskolen var at lære en masse nye mennesker at kende, og alle var søde og hjælpsomme”, siger Omid.

Man bliver aldrig færdig med at lære dansk

Omid var glad for at gå på sprogskolen, og hver dag lærte han nye ting. ”Det var hårdt at skifte til Danskuddannelse 3, for på Danskuddannelse 2 fik vi næsten ikke noget hjemmearbejde, men der var meget hjemmearbejde, og det var rigtig, rigtig hårdt”, siger han, men han understreger samtidig, at det var positivt, at der var så meget fokus på læsning og skrivning. Selv om Omid har afsluttet sin Danskuddannelse, vil han gerne fortsætte med at lære mere dansk, og for tiden er han tilmeldt FVU-undervisning på Slagelse Sprogcenter, og derefter vil han fortsætte med at lære mere dansk på VUC. ”Man bliver aldrig færdig med at lære dansk, men jeg giver ikke op”, siger Omid.

Som at være blind

Som svar på spørgsmålet om, hvilke råd han vil give til andre, der er nye i Danmark, svarer han: ”At man fokuserer meget på sproget, fordi hvis man ikke kan snakke dansk her i Danmark, er det ligesom at være blind. Hvis man ikke kan sproget, så kan man ikke bidrage til samfundet. Vi er en del af samfundet, så selvfølgelig skal vi lære dansk.” ”På arbejdet skal man ikke være genert, man skal ikke være bange for at snakke, og hvis man ikke forstår, hvad der bliver sagt, skal man bare spørge. Jeg synes, danskerne har meget tålmodighed, og de vil gerne forklare tingene på forskellige måder, så man kan forstå, hvad de mener.”

Stol på Kommunen

Omid fortsætter: ”Hvis man gerne vil have et job, så skal man gribe de muligheder man får. Det er op til en selv, om man vil have et arbejde, hvis man virkelig ønsker at arbejde, så kan man godt finde et job. Slagelse Kommune og Jobcentret fandt et job til mig, og måske ville jeg ikke selv have kunnet finde et. Man skal stole på, at Kommunen vil hjælpe.”

Virksomhederne skal være tålmodige

Ifølge Omid skal lederne på virksomhederne ikke regne med, at de nyansatte udlændinge kommer meget hurtigt ind i rutiner og arbejdsopgaver. Virksomhederne skal være tålmodige, og det er netop, hvad Omid har oplevet på Danapak Flexibles.” Ledelsen og kollegerne har været rigtig søde, og det manglende sprog har aldrig rigtig været et problem”, siger Omid. ”Jeg synes, at virksomheden har gjort alt, hvad de kan for mig. Jeg er glad for dem, og de er glade for mig.”

Omid er vokset med opgaven

At medarbejderne på Danapak Flexibles er glade for Omid, bliver bekræftet af Birthe Nielsen, der er Omids kontaktperson på virksomheden. ”Hvis man spørger rundt i virksomheden, så smiler alle, når man nævner Omids navn, han er meget vellidt”, siger Birthe Nielsen. ”Omid er vokset med opgaven, han er blevet så god til dansk, og han passer sine opgaver til punkt og prikke. Der er ikke noget at sætte en finger på”, fortsætter hun.

Man behøver ikke at være bange for at tage udlændinge ind

Birthe Nielsen tilføjer: ”Alle her på virksomheden er enige om, at man ikke behøver at være bange for at tage udlændinge ind. Vi har flere udlændinge ansat i huset, og det har været til stort udbytte for alle parter.” Hun understreger desuden, at Danapak Flexibles også prøver at tage de forpligtelser, der følger med det at være en del af lokalsamfundet og leve op til de ting, de siger angående CSR. ”Vi skal faktisk snart begynde at kigge os om efter en ny IGU-elev, nok her i løbet af foråret”, fortsætter Birthe Nielsen.

Jeg siger tak, og tusind tak

”Den dag der er frihed og fred, og det bliver muligt at komme tilbage til mit hjemland, så skal og må jeg tilbage. Og der vil jeg, og andre flygtninge, fortælle, hvad Danmark har gjort for os. Jeg vil aldrig glemme det, så jeg siger tak, og tusind tak. Jeg kan ikke finde ord…”, siger en tydeligt bevæget Omid Sofizadeh afslutningsvis.

 

 

Siden er sidst opdateret 22. april 2020