Tilbud til virksomheder

Har du medarbejdere, som har svært ved dansk? Vil du gerne understøtte dansk som fælles arbejdssprog? Eller vil du hjælpe dine medarbejdere til dansk, så de nemmere kan begå sig i samfundet?

Slagelse Sprogcenter tilbyder undervisning for din virksomheds udenlandske medarbejdere.

Hvor og hvornår?

Undervisningen kan finde sted på Slagelse Sprogcenter, hvor vi har daghold, aftenhold og onlinehold.

Dansk i arbejdstiden

Der kan være mange fordele ved at dine medarbejdere går til dansk i arbejdstiden:

  • Der kan søges om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket minimerer virksomheden udgifter
  • Arbejdspladsen signalerer, at sprog er vigtigt, hvilket er godt for motivationen
  • Mindre fravær fra undervisning resulterer i bedre kompetencer

Slagelse Sprogcenter er gerne behjælpelig med ansøgning om godtgørelse (SVU).

Undervisning på arbejdspladsen

Har din virksomhed flere medarbejdere, som er i målgruppen for dansk, kan undervisning også foregå på arbejdspladsen.

Virksomhedsforlagt undervisning har mange fordele for både medarbejderen og virksomheden:

  • Undervisningen kan tilpasses virksomhedens særlige sprogbehov
  • Medarbejderen opkvalificeres ift. dansksproglige kompetencer
  • Det er bekvemt for medarbejderen ift. deltagelse i undervisningen og øger derved progressionen
  • Afholdes undervisningen i arbejdstiden, giver det mulighed for godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

Hvad koster det?

Undervisning er gratis, hvis det kan tilrettelægges som Danskuddannelse eller FVU. Dine medarbejderes opholdsstatus og danskkundskaber er bestemmende for, om dette er muligt.

Særlige forløb med egenbetaling er en mulighed, hvis virksomheden har helt særlige behov, som ikke kan indpasses under bekendtgørelsen for hverken Danskuddannelsen eller FVU, eller medarbejderne ikke er inden for målgruppen af Danskuddannelse eller FVU.

Slagelse Sprogcenter hjælper med at afklare om medarbejderen har ret til gratis Danskuddannelse.

Kontakt:

For yderligere oplysninger kontakt pædagogisk leder, Martin Krabbe Trolle

mail: matro@slagelse.dk

mobil: 29 63 86 24 

 

Siden er sidst opdateret 31. marts 2022