Parat-dansk

Tilbud til virksomheder om pakke-tilbud med særligt tilrettelagt undervisning af medarbejdere

Pakken består af: 

  • Et indledende møde på arbejdspladsen, hvor vi i fællesskab laver en sprogbehovsanalyse til afdækning af kursistens/kursisternes/arbejdspladsens behov

  • 10 undervisningsgange á 3 lektioner med indhold, der er tilpasset den enkelte kursist/arbejdsplads og mulighed for vejledning med hensyn til tilknytning af en eller flere "sprogmakkere", der kan støtte op om og fastholde kursistens læring og sociale integration på arbejdspladsen efter endt undervisningsforløb.

  • Evaluering med arbejdspladsen og kursisten/kursisterne

Prisen for hele pakken er …

Mulighed for tilkøb/tilpasning …

Det er også muligt at skræddersy …

Mere …?